Monday, October 24, 2011

AG REPORT ON SELANGOR GOVERNMENT - KUMPULAN DARUL EHSAN BERHAD MENGALAMI KERUGIAN SEBELUM CUKAI SEBANYAK RM122.25 JUTA

Maklumat yang diambil dalam Laporan Ketua Audit Negara - mengenai aktiviti Jabatan/Agensi & Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2010

"Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) merupakan Syarikat subsidiari milik penuh Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan yang berperanan sebagai salah sebuah syarikat pelaburan terbesar di Malaysia.

Pada tahun 2007 & 2008, KDEB mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah RM3.26 juta dan RM34.45 juta masing-masing.

Namun pada tahun 2009, KDEB mengalami kerugian sebelum cukai berjumlah RM122.25 juta.

Analisis Audit mendapati kerugian yang ditanggung syarikat bagi tahun 2009 adalah disebabkan oleh kos Program Air Percuma di Selangor yang ditanggung oleh KDEB sebanyak RM131.47 juta.

Ini merupakan peningkatan dalam jumlah perbelanjaan yang tidak seimbang berbanding dengan peningkatan dalam jumlah pendapatan".

No comments: