Tuesday, August 14, 2012

MY STAND ON SECTION 114A


Tuan P. Kamalanathan a/l P. Panchanathan [Hulu Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya memulakan hujah saya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan takziah saya kepada keluarga Puan Valini kerana Yang Berhormat Senator Datuk P.K. Subaiyyah telah meninggal dunia awal pagi tadi. Takziah saya kepada keluarga beliau. Terima kasih.

Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berbahas atas rang undang-undang meminda Akta Keterangan ini. Saya sedar bahawa rang undang-undang ini adalah untuk menangani isu-isu, dengan izin, internet anonymity dengan menyediakan fakta berdasarkan owner honest principal, dengan izin, dalam penyiaran melalui internet. Apabila kita mengatakan internet anonymity atau ketanpanamaan internet. Ia merupakan salah satu isu yang harus ditangani. Malah pada tahun 2009 bulan, September, National Information Technology Council (NITC) juga telah membentangkan isu ini sebagai satu isu yang harus kita ambil tindakan kerana ia akan memudaratkan sekiranya tidak mengambil satu tindakan yang cepat.

Maka, hasrat kementerian untuk membuat pindaan ini pada masa ini, walaupun bagi saya sedikit lewat tetapi ia akan membantu kita. Landasan ini sangat penting untuk kita memastikan bahawa generasi masa hadapan akan kurang menaburkan fitnah dan hanya akan menulis berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan tidak akan melemparkan tohmahan yang tidak ada asas atau pun fakta. Saya juga lihat bahawa pada pindaan seksyen 3, ia memberi satu definisi yang begitu komprehensif. Pentakrifan terhadap komputer ini telah diberikan satu definisi yang begitu komprehensif. Saya pasti ini merupakan akan memasukkan semua kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam seksyen ini.

Pada seksyen baru 114A pula, ini pula akan memudahkan penyiasatan dan pendakwaan untuk mengenal pasti siapa sebenarnya anonymous person atau pun, dengan izin, orang yang tanpa nama. Ini sangat penting kerana bukan mudah untuk kita mengenal pasti siapakah mereka pengguna-pengguna yang menggunakan tanpa nama. Saya rasa kini laptop, netbook, notebook, walau apa pun jenis bahan yang kita gunakan, ia harus digunakan seperti kediaman kita, harus dijaga dengan baik. Kunci rumah apabila sekiranya kita hendak keluar. Tidak boleh memberi pinjam komputer kepada kawan-kawan kita kerana ini mungkin juga akan memudaratkan situasi.

Soalan saya Tuan Yang di-Pertua ialah bagaimana pula sekiranya seseorang pengguna ini menggunakan atau pun menaikkan maklumat-maklumat, memuatkan maklumat- maklumat ini dalam siber kafe? Sama ada siber kafe yang ada di Malaysia ini teratur? Pendaftaran, siapa yang menggunakan? Pukul berapa ia digunakan? Pengguna ini boleh menggunakan siber kafe di seluruh Malaysia hanya untuk memuatkan maklumat-maklumat palsu, selepas itu berhijrah ke tempat yang lain. Adakah kementerian bersedia dan apakah cara-cara? Adakah kita akan mengeluarkan satu syarat untuk memastikan penguasa- pengusaha siber kafe ini mempunyai maklumat terperinci siapa yang menggunakan, pukul berapa pendaftaran, alamat penuh pengguna. Semua ini diperlukan supaya kita dapat menjejak langkah mereka yang menabur fitnah menggunakan anonymous ini.

Tuan Yang di-Pertua, perkara yang kedua ialah kita juga tidak mahu mereka yang innocent, dengan izin, atau mereka yang tidak bersalah dihukum. Ini kerana mungkin notebook atau laptop itu kepunyaan saya tetapi digunakan oleh orang lain. Mungkin dihack oleh orang lain, mereka pecah password saya tetapi memuatkan dokumen-dokumen atau maklumat- maklumat yang palsu. Ini juga akan mewujudkan satu keadaan yang mana mereka yang tidak bersalah akan dihukum. Ini tidak harus berlaku. Apakah cara-cara, bagaimanakah kementerian,apakah mekanisme kementerian untuk memastikan mereka yang tidak bersalah ini tidak dihukum?

Tuan Yang di-Pertua, itu sahaja yang ingin saya bentangkan. Saya ucapkan terima kasih dan menyokong rang undang-undang.

Hansard : http://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-18042012.pdf ( Mukasurat 30-32)

Tuesday, August 7, 2012

LACK OF TRANSPARENCY & COMPETENCY - THAT'S PRSelangor

Earlier today I had the opportunity to visit the overvalued Ulu Yam Hill-Slope land along with YB Dato' Chua Tee Yong.

One thing for sure, from deals like this, one can only come to conclusion that there is a serious lacking of transparency and competency by the Pakatan Rakyat Selangor (PRSelangor) 

I would like to share information with regards to the Ulu Yam Hill-Slope land issue and I'm sure that you would be able to make a reasonable conclusion.

My appreciation to Y.B. Dato' Chua Tee Yong for highlighting this issue and allowing me to share the following information;

1. In 2010, PRSelangor government accepted a 60% shares in a company called Ulu Yam & Country Club Sdn. Bhd. (Company) at RM4.2million. The remainder 40% is held by a subsidiary of KHSB.

2. This company has not commenced operation since incorporation and has liabilities of RM807,000 as at 31st January 2010.

3. The only asset of the company is a 199 acres of Ulu Yam hill-slope land. Thus the value of the shares of the company is dependent on the hill-slope land.

4. This is the third piece of hill-slope land accepted by PRSelangor state government from the Talam deal. These hill slope land are Class 3 & Class 4 slope that is above 25 degree and above 35 degree respectively.

(Note: Class 3 (C3) hill-slope development rules are strict and for Class 4 (C4), only development allowed is for national infrastructure project. In 2009, the PRSelangor Government had frozen all development plans on C3 and C4 land pending new guideline on hill-slope development.)

5. KHSB has rejected first proposal of PRSelangor government proposal for KHSB to acquire the 60% share at RM4.2 million on 3rd May 2010.

6. Subsequently, a second proposal by PRSelangor government to KHSB was made whereby  KHSB has done a valuation on the hill-slope land on July 2011 by Sulaiman & Co. the 199 acres is only worth RM5.0 million.

7. Thus at 60% of the shares in the company whose asset is only hill-slope land would be worth RM3 million. Compared to 2010, when PRSelangor accepted a 60% shares at RM4.2 million, there is a depreciation/drop in value of RM1.2 million.

8. There is an apparent overvaluation of RM2.1 million for the 60% shares on the Company.

9. PRSelangor government should have consulted KHSB before accepting the 60% shares as KHSB owns 40% of the shares.

10. Did the PRSelangor State Government conduct an independent valuation carried out by the state valuer?

11. Was there an independent financial and/or legal due diligence being carried out and was the liabilities of RM807,000 taken into account?

12. From this deal we can see there is lack of transparency and competency by PRSelangor government, for accepting 60% overvalued shares of a company where the only asset is class 3 and 4 hill-slope land and having liabilities of RM807,000.

In summary, what YB Dato' Chua Tee Yong have exposed in the Talam deal by PRSelangor government is as follows; 

a) Overvalued land that is underwater or forest & ecology zone;
b) Overvalued land that is ex-mining pond;
c) Overvalued office units and retail lot that are vacant;
d) Overvalued Hill-slope land Class 3 & 4, and now
e) Overvalued shares of a company.

Total apparent overvaluation;

a) Bestari Jaya (RM42million to RM100million);
b) Danau Putra (RM57million);
c) Menara Pandan Office lots (RM1.9million);
d) Hill-slope Ulu Yam land (RM5.3million), and
e) 60% shares (RM1.2million)

TOTAL: RM107 million to RM165 million.

Thursday, August 2, 2012

Yayasan 1MDB - danaPIBG

Tahukah anda baru-baru ini Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri Lodin Wok Kamaruddin Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan 1MDB telah melancarkan dana PIBG?

Dana PIBG ini di perkenalkan dengan hasrat semata-mata untuk membantu Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG), ianya terbuka kepada semua PIBG di Sekolah Kerajaan dan juga Sekolah Bantuan Kerajaan. 

Apakah kategori-kategori yang boleh anda memohon?

AKTIVITI PENDIDIKAN 

Contoh: 

Kelas Tambahan untuk pelajar yang menduduki peperiksaan kebangsaan dan kelas tuisyen tambahan untuk pelajar lemah dan kurang bernasib baik.

AKTIVITI KO-KURIKULUM

Contoh:

Latihan muzik atau berasaskan seni, latihan sukan, dan projek komuniti seperti kempen Go-Green.

AKTIVITI INFRASTRUKTUR PEMBINAAN KECIL

Contoh:

Meningkatkan makmal komputer, pembelian perabot, menaiktaraf padang sekolah dan pembelian peralatan sukan.

Berapakah jumlah permohonan maksima?

Untuk Sekolah Rendah, jumlah maksimum ialah RM30,000.
Untuk Sekolah Menengah, jumlah maksimum ialah RM50,000.

Bagaimanakah permohonan harus di lakukan?

Anda boleh muat turun borang permohonan daripada laman sesawang www.danapibg.com.my selepas itu;

Isi dan lengkapkan borang tersebut dan poskan kepada alamat seperti berikut;

DANA PIBG, Tingkat 8, Menara IMC, No. 8, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.

Saya berharap agar anda dapat memaklumkan kepada rakan-rakan anda yang memegang jawatan dalam PIBG untuk membuat permohonan ini dan merelisasikan impian bagi menjayakan program serta aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan mutu pelajaran dan pembelajaran di Sekolah.

Bagi sebarang pertanyaan anda boleh menghantar pertanyaan anda kepada emel; danapibg@1mdb.com.my