Monday, October 17, 2011

UCAPAN BELANJAWAN SAYA - TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK, PERMATA, COMMUNITY BUILDERS & KEMAS

Saya rasa ada satu aspek yang kurang dalam belanjawan ini ialah peruntukkan untuk membina lebih banyak lagi Taman Asuhan Kanak-Kanak, Pusat Anak PERMATA Negara, Community Builders, KEMAS telah memastikan Anak-Anak di beri asuhan yang awal sebelum mereka menjejak kaki di Tadika ataupun Sekolah Rendah - saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima Kasih kepada YABhg Datin Paduka Seri Rosmah Mansur kerana sudi melancarkan Pusat PERMATA Di Hulu Selangor.

Saya ingin mencadangkan agar bantuan Kewangan di beri kepada badan-badan seperti Pusat Anak PERMATA Negara ataupun Community Builders supaya mereka dapat meneruskan memberi perkhidmatan Pendidikan awal kepada golongan yang memerlukan dan untuk mengalakkan lebih banyak lagi Syarikat swasta turut membantu untuk penubuhan Pusat-Pusat asuhan awal ini, mungkin perlepasan cukai dapat di beri kepada mereka yang membantu.

No comments: