Thursday, March 1, 2012

SOALAN-SOALAN LISAN & BERTULIS MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KE-5 PERSIDANGAN PARLIMEN 2012

SOALAN LISAN & BERTULIS
MESYUARAT PERTAMA - PENGGAL KE-5


LISAN 1

Minta Perdana Menteri menyatakan apakah perancangan pembangunan Hulu Selangor yang di rancangkan oleh Kerajaan Persekutuan dalam jangka masa 5 tahun (2012 - 2016) yang akan datang.

LISAN 2

Minta Perdana Menteri memberikan maklumat mengenai jumlah Kakitangan awam (kaum india) yang baru di lantik; perbandingan daripada tahun 2008 hingga sekarang, dan; apakah langkah-langkah yang telah di ambil untuk meningkatkan lebih ramai lagi belia-belia kaum India di serapkan dalam perkhidmatan awam?

LISAN 3

Minta Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi untuk memaklumkan sehingga kini syarikat-syarikat Perladangan Kelapa Sawit yang telah melabur di Luar Negara dalam penanaman Kelapa Sawit; dan apakah insentif dan juga bantuan-bantuan yang di salurkan kepada mereka untuk membantu mereka.

LISAN 4

Minta Menteri Pelajaran untuk menyatakan setakat ini berapa SRJK Tamil yang masih berada dalam kategori Bantuan Modal; daripada tahun 2000 sehingga tahun 2010 berapa buah sekolah SRJK Tamil yang di naiktaraf kepada Bantuan Penuh dan apakah perancangan Kementerian untuk menukar lebih lagi SRJK Tamil daripada Bantuan Modal ke Bantuan Penuh.

LISAN 5

Minta Menteri Kewangan untuk menyenaraikan semua bantuan-bantuan serta peruntukkan daripada Kerajaan Persekutuan yang di agihkan kepada Kerajaan-Kerajaan Negeri yang di tadbirkan oleh parti-parti Pembangkang; dan samada Kerajaan-Kerajaan Negeri tersebut harus memberi lapuran terperinci bagaimana bantuan serta peruntukkan tersebut di pakai guna?

LISAN 6

Minta Menteri Belia dan Sukan untuk memberi maklumat-maklumat seperti berikut;

a)  Setakat ini berapa padang awam/swasta yang telah di tutup di seluruh Malaysia, (khususnya di Wilayah Persekutuan & Negeri Selangor Darul Ehsan)? dan,
b) Berapa ramai penduduk-penduduk tempatan yang mengunakan padang awam/swasta ini sebelum ianya di tutup dan daripada jumlah tersebut, berapa ramai di antara mereka tidak mempunyai padang awam/swasta untuk meneruskan aktiviti-aktiviti mereka?

LISAN 7 

Minta Perdana Menteri untuk menyatakan pencapaian 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) sejak ianya di ujudkan pada tahun 2009 sehingga kini; dan, apakah langkah-langkah yang telah di ambil untuk mewawarkan pencapaian tersebut kepada rakyat.

LISAN 8 

Minta Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan untuk menyatakan apakah langkah-langkah yang telah di ambil untuk mempromosikan Lembah Bujang di Negeri Kedah yang telah ujud sejak tahun 110 SM; dan, samada Kementerian bercadang untuk mengambil inisiatif untuk menyenaraikannya dalam Senarai Warisan Dunia.

LISAN 9

Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk menyatakan jumlah rumah baru yang telah di bina untuk penduduk-penduduk kampung Orang Asli di Daerah Hulu Selangor sejak 2000 sehingga sekarang; dan, apakah perancangan untuk membina lebih lagi rumah-rumah dan menambahbaik taraf infrastruktur untuk Masyarakat orang asli di Daerah Hulu Selangor dalam masa yang terdekat.

LISAN 10

Minta Menteri Sumber Manusia untuk memberi penjelasan terperinci mengenai skim perumahan untuk pekerja-pekerja ladang yang di perkenalkan baru-baru ini; dan, samada syarat-syarat yang di tetapkan dapat di kaji semula untuk memudahkan lebih ramai pekerja-pekerja ladang memiliki rumah tanpa melalui satu sistem yang menyusahkan mereka. 


BERTULIS 1

Minta Menteri Kewangan untuk menyenaraikan senarai nama ahli-ahli Lembaga Pengarah yang mewakili kaum India dalam syarikat-syarikat 'Government Linked Corporation' GLC setakat ini. 

BERTULIS 2

Minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan jumlah penerimaan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat berdasarkan seperti berikut;
a) berdasarkan setiap kawasan Parlimen,
b) berdasarkan kaum di setiap kawasan Parlimen,
c) berdasarkan jenis bantuan yang di beri, dan
d) peningkatan penerima daripada tahun 2008 sehingga sekarang.

BERTULIS 3

Minta Menteri Sumber Manusia menyenaraikan senarai sumbangan Kerajaan Persekutuan kepada rumah-rumah ibadat agama Hindu sejak tahun 2000 sehingga kini; dan, berapakah peruntukkan yang telah/akan diagihkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu rumah-rumah ibadat agama Hindu dalam RMKe-10?


BERTULIS 4

Minta Menteri Pelajaran memberi maklumat terperinci projek-projek menaiktaraf, pembinaan bangunan tambahan, infrastruktur serta pembinaan sekolah-sekolah di Daerah Hulu Selangor dalam RMKe-10.

BERTULIS 5

Minta Perdana Menteri menyatakan status terkini dan secara terperinci pencapaian Pasukan Petugas Khas Pelaksanaan Jawatankuasa Kabinet Masyarakat India (SITF) sejak ia di tubuhkan.

No comments: