Monday, June 27, 2011

SOALAN YB BUKIT GANTANG TERHADAP VIDEO LUCAH DATO' SERI ANWAR IBRAHIM

SOALAN LISAN DARIPADA YB DATO' SERI MOHAMMAD NIZAR BIN JAMALUDDIN [BUKIT GANTANG]

Minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah bentuk standard siasatan yang diguna pakai dalam isu penyebaran video lucah melibatkan Presiden MCA dan Dato' Seri Anwar Ibrahim

JAWAPAN MENTERI DALAM NEGERI

Untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat dan dewan yang mulia ini, standard siasatan yang digunapakai di dalam kes penyebaran video lucah yang melibatkan Presiden MCA dan Dato' Seri Anwar bin Ibrahim adalah sama dengan siasatan kes-kes lain sebagaiamana yang diperuntukkan di bawah Kanun Tatacara Jenayah dan undang-undang yang berkaitan dan tiada imuniti akan diberikan kepada mereka.

Pihak Polis perlu mengumpul keterangan yang kukuh sebelum pihak pendakwaraya menjalankan agar pembuktian dapat dibuktikan ke tahap "tanpa keraguan munasabah". (beyond reasonable doubt).

3 comments:

Anonymous said...

Muahahahaa... that's my comment... what i see... is a double standard hv been practiced now...

anti bohmau said...

standard siasatan sama tapi layanan kpd okt macam dia sorang saja vip! padahal kalau okt rakyat biasa dah tentu duduk dlm lokap, bergari sepanjang perbicaraan hinggalah hukuman dikenakan..ini macam bapak dia punya mahkamah! semua nak kena ikut telunjuk dia..memang ba...

KL BOYZ said...

Salam YB...