Monday, June 27, 2011

PENDAPAT SAYA MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG INSTITUT SUKAN NEGARA 2011

Terima Kasih Tuan Yang Di Pertua kerana sudi memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Institut Sukan Negara 2011.

Saya akan memberi perhatian kepada Bahagian 4 dalam Rang Undang-Undang ini yang berkaitan dengan Perkhidmatan Dalam Sains Sukan & Perubatan Sukan.

Institut Sukan Negara merupakan satu badan yang akan menguruskan aspek saintifik berhubung dengan prestasi atlet. ISN juga di tanggungjawabkan untuk menyediakan perkhidmatan saintifik, nasihat, perundingan dan perkhidmatan yang berkaitan dalam sains sukan dan perubatan sukan.

Berdasarkan kepada rang undang-undang ini, Institut Sukan Negara akan mengunakan sejumlah besar kakitangan yang bekerja dalam bidang sains sukan & perubatan sukan. Seksyen sains sukan & perubatan sukan yang sedia ada harus diubah dan dijadikan sebagai Institut Sukan Latihan perdana Malaysia.

Keputusan Atlit cemerlang, digabungkan dengan jurulatih yang mahir, kemudahan bertaraf dunia dan canggih dalam perkhidmatan sains sukan & perubatan sukan akan memberi reputasi kepada Malaysia sebagai modal amalan terbaik bagi pembangunan atlit berprestasi tinggi.

ISN dianjurkan melalui kumpulan-kumpulan berikut;

PERKHIDMATAN KLINIKAL

Perubatan, Terapi fizikal, Kekuatan dan conditioning & Psikologi

SAINS SUKAN

Pemakanan, Sains pergerakan, Fisiologi (menggabungkan fatigue dan pemulihan)

Disiplin pergerakan sains Institut Sains Negara adalah untuk membangunkan satu pendekatan bersepadu untuk pemerhatian dan analisis prestasi latihan dan pertandingan persekitaran.

Pendekatan ini diambil dari kedistinktifan dari pandangan biomekanik berdisiplin dan metodologi baru muncul dan pandangan teori yang ditawarkan oleh analisis prestasi dan pemerolehan kemahiran.

Kumpulan-kumpulan ini boleh bekerjasama dengan jurulatih MSN dalam pelbagai projek-projek yang termasuk Olimpik musim panas dan sukan Paralimpik, pembangunan sukan dan program untuk atlet-atlet muda dalam sukan profesional

Biomekanik merupakan kajian kuasa dan kesan daya pada dan dalam badan manusia. Apabila daya dikenakan kepada badan, biomekanik boleh menganalisa dan mentafsir kesannya terhadap badan.

Biomechanists Institut Sukan Negara harus melibatkan diri dalam pemerhatian, pengukuran, dan analisis prestasi latihan dan pertandingan dan boleh menggunakan kepakaran mereka untuk menyokong pembangunan atlet.

Unit Prestasi Analasis harus memberi fokus kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi oleh jurulatih untuk membangunkan prestasi atlet dalam latihan dan pertandingan persekitaran. Salah satu ciri-ciri utama analisis prestasi adalah integrasi dari pandangan berdisiplin dalam pembelajaran dan prestasi.

Mereka yang berminat dalam membangunkan aplikasi analisis prestasi dalam latihan dan pertandingan persekitaran berkongsi ciri-ciri berikut;

1. Membuat suatu rekod yang kekal prestasinya,
2. Rekod dan kemudian menganalisis aspek prestasi yang dipilih.
3. Memberi maklumat kuantitatif dan kualitatif.

Saya ingin mencadangkan agar Institut Sukan Negara boleh juga memperkenalkan
Athlete and Career Education (ACE) = Atlet dan Kerjaya Pendidikan.

Institut Sukan Negara boleh berbangga sekiranya mereka boleh menyediakan atlet untuk kehidupan selepas mereka bersara dalam bidang sukan. Program Athlete and Career Education ini akan memastikan atlet elit kita dilengkapi dengan kemahiran yang akan memberi manfaat kepada mereka. Institut Sukan Negara boleh menjemput atlet-atlet yang telah mengharumkan nama negara satu masa dahulu untuk memberi ucapan semasa majlis makan malam ataupun program-program promosi sukan ataupun apa jua acara yang dapat melibatkan kemahiran mereka. Penasihat-penasihat ACE boleh mengaturkan bagi mereka untuk menerima latihan dalam pengucapan awam, persembahan media, perancangan kerjaya dan pengurusan masa.

Diantara Institusi yang mempunyai kemahiran dalam aspek ini yang mungkin dapat menjadi point of reference kepada Institusi Sukan Negara ialah;

1. Australian Institutes of Sports
2. University of Bath (UK) - Pusat latihan Malaysia menjelang Olimpik 2012.
3. University of Leipzig, Germany

Kesimpulannya,

Kejayaan atlet Malaysia mewarnai pentas dunia dengan bantuan jurulatih mahir, kemudahan fasiliti bertaraf dunia, program sains sukan dan sains perubatan yang tersohor tentunya akan meletakkan Institut Sukan Negara antara nama besar sebagai model yang telah berjaya membangunkan sukan prestasi tinggi di peringkat antarabangsa.

Jurulatih elite dan atlet Malaysia bukan sahaja mempunyai fasiliti bertaraf dunia dalam genggaman mereka tetapi ruang dan peluang untuk menyertai program-program khas yang telah diaturkan dan sumber luas daripada KBS turut disediakan untuk mereka.

Selian daripada latihan, makanan, rehat, belajar dan bekerja atlet menggunakan sains sukan / sains perubatan di ISN untuk mendapatkan khidmat psikologi sukan, dietetik, ‘sports massage’ atau menyertai ujian di makmal biomekanik. Persahabatan yang sedia terjalin antara atlet dan staf sokongan di ISN tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yangremeh dalam dunia sukan kerana ia mencerminkan satu ikatan yang jitu bagi individu dan moral pasukan.

Disebalik kejayaan setiap atlet elit juga ada seorang jurulatih, ketua jurulatih hingga kepada pembantu jurulatih dan jurulatih sambilan yang mempunyai ikatan dan kesatuan yang jitu ke arah matlamat bagi membantu atlet merealisasikan potensi dan bakat mereka. Jika ditanya kepada mana-mana pengurus sukan, mereka akan menyatakan bahawa sukan elit semestinya dipimpin oleh seorang jurulatih yang berkaliber. Kewujudan ISN adalah satu manifestasi dan wadah untuk melahirkan atlet-atlet Malaysia bertaraf dunia yang sentiasa mengisi dan bakal mewarnai pentas sukan dunia

1 comment:

Anonymous said...

Maaf dato, ACE program sudah pun ada di bawah kawalan Majlis Sukan Negara