Sunday, July 31, 2011

65th MIC AGM - Resolusi: Isu Kewarganegaraan Masyarakat India

Menghargai peranan Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan "Program My-Daftar".

Menyedari bahawa terdapat banyak proses permohonan kerwarganegaraan yang masih belum dapat diselesaikan sehingga mewujudkan pelbagai masalah sosial serta ekonomi dan tidak dapat menikmati segala keistimewaan hak asasi sebagai warganegara Malaysia.

Mengusulkan kerajaan untuk mempertimbangkan dan meluluskan segala permohonan pemastautin tetap yang menetap di negara ini sebelum "Merdeka" di berikan kewarganegaraan secara automatik; dan bagi pemastautin tetap yang lahir selepas kemerdekaan yang masih berada di dalam kategori "stateless" turut diberikan taraf kewarganegaraan.

No comments: