Sunday, July 31, 2011

65th MIC AGM - Resolusi: Latihan Kemahiran

Memahami pembangunan modal insan merupakan nadi pembangunan seseorang individu dan negara.

Turut mengambil maklum bahawa, latihan kemahiran merupakan faktor utama yang menyumbang kearah perkembangan kearah perkembangan ekonomi Negara;

Menyeru kerajaan menawarkan lebih banyak kursus latihan kemahiran dan bantuan dalam bentuk geran serta pengambilan komposisi pelajar mencerminkan Gagasan "1Malaysia" dengan menyediakan kemudahan asas yang mantap dari segi rohani dan jasmani.

No comments: