Sunday, July 31, 2011

65th MIC AGM - Resolusi: Bantuan Kebajikan

Menyedari terdapat golongan miskin tegar dikalangan masyarakat India yang masih belum berdaftar dengan program e-kasih dan tidak mendapat sebarang bantuan kebajikan.

Mengambil maklum program-program bina upaya dan modal insan kepada golongan-golongan ini adalah amat penting;

Mengusulkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat supaya mewujudkan satu unit khas untuk mengenal pasti, mendaftar dan memantau bantuan kebajikan, program-program bina upaya dan modal insan serta latihan sampai kepada golongan yang disasarkan di seluruh negara.

No comments: