Friday, October 14, 2011

PENDAPAT SAYA TENTANG MARRIS - SEMASA UCAPAN SAYA MENYOKONG BELANJAWAN 2012

Tan Sri Yang Di Pertua;

YAB Perdana Menteri Dan Kerajaan Barisan Nasional ikhlas apabila menyalurkan bantuan kepada semua Negeri-Negeri di Malaysia - walaupun, Negeri itu di tadbir oleh Pakatan Pembangkang. 

Sebagai contoh; 

Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan geran sebanyak 351.6 Juta ringgit melalui peruntukkan MARRIS (Malaysian Road Records Information System) - dengan izin - pada tahun 2010 kepada Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan - Peruntukkan ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki/menaiktaraf jalan-jalan, geran ini juga harus di salurkan kepada Jabatan Pengairan & Saliran dan juga pihak-pihak berkuasa tempatan. 

Malangnya, pada tahun 2010 menurut JKR Negeri Selangor hanya menerima 45% dari peruntukkan keseluruhan geran MARRIS Negeri Selangor - Kita tidak tahu apakah yang sebenarnya berlaku kepada geran-geran ini, adakah ianya di gunakan untuk membuat papan iklan? 

Saya juga dimaklumkan bahawa YAB Tan Sri Menteri Besar Negeri Selangor Darul Ehsan telah berjanji akan memberi peruntukkan sebanyak tiga Juta ringgit untuk Majlis Daerah Hulu Selangor bagi tahun 2011, tetapi sehingga kini hanya satu Juta ringgit sahaja di turunkan.

Saya rasa ada masalah bagi Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan untuk mentadbir geran ini dan kemungkinan ada penyalahgunaan geran ini juga ujud - kerana Kerajaan Negeri juga tidak memberi maklumat terperinci bagaimana geran ini di pakai guna.

Saya ingin mencadangkan agar peruntukkan MARRIS ini di salurkan terus kepada pihak-pihak berkuasa tempatan - kerana objektif utama geran pemberian Kerajaan Persekutuan harus di gunakan bagi tujuan penyelenggaraan jalan-jalan yang berdaftar di dalam sistem MARRIS sahaja, sebagaimana termaktub dalam perkara 109 (1)(b), Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, saya rasa pihak-pihak berkuasa tempatan lebih arif dan lebih telus dalam mengunakan geran ini.

No comments: