Monday, November 14, 2011

BAGAIMANA LYNAS DAPAT MEMBANTU GEBENG & MALAYSIA

- Menghasilkan bahan mentah/input yang penting bagi keluaran berteknologi tinggi seperti compact florescent lamp, auto catalytic converter, flat panel displat, disk drives dan super magnets for renewable energy industry;

- Mewujudkan peluang pekerjaan kepada seramai 400 orang rakyat tempatan;

- Meningkatkan pendapatan pertukaran mata asing negara dengan pelaburan sebanyak RM1.74 bilion;

- Pemindahan teknologi dengan menyediakan latihan berjumlah RM2.7 juta setahun kepada pekerja-pekerja tempatan;

- Membelanjakan sebanyak RM11.03 juta untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan;

- Pembelian bahan mentah tempatan yang dianggarkan sebanyak RM130 juta setahun; dan

- Menjana aktiviti ekonomi perkhidmatan tempatan sebanyak RM23.3 juta setahun dan penggunaan utiliti seperti elektrik dan air yang berjumlah RM38.6 juta setahun.

No comments: