Monday, November 21, 2011

KERAJAAN PERSEKUTUAN AKAN MEMBELANJAKAN RM4.8 JUTA UNTUK MENAIK TARAF LOGISTIK AIR DI HULU SELANGOR

Dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), Kerajaan Persekutuan telah meluluskan siling sebanyak RM95 juta untuk pelaksanaan Program Penggantian Paip Lama Serta Paip Perhubungan Kritikal bagi Mengurangkan Kadar Kehilangan Air Tidak Berhasil di Negeri Selangor pada Rolling Plan Pertama RMKe-10 bagi tahun 2011 sehingga 2012.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM16.5 juta adalah diperuntukkan untuk tahun 2011 yang melibatkan pelaksanaan lapan (8) pakej projek termasuklah satu (1) pakej projek di Kawasan Hulu Selangor iaitu di Huli Bernam 2 dan Kampung Sungai Choh.

Bagi projek di Hulu Bernam 2, ia meliputi kerja-kerja penggantian paip Asbestos Cement (AC) kepada jenis paip Ductile Iron (DI) sepanjang 5 kilometer, manakala, di Kampung Sungai Choh pula melibatkan kerja-kerja penggantian paip jenis AC kepada jenis paip DI sepanjang 2.7 kilometer.

Anggaran kos bagi pelaksanaan pakej projek tersebut di kedua-dua kawasan berkenaan adalah berjumlah RM4.81 juta.

No comments: