Friday, December 2, 2011

SYOR 3 PSC: PENGUNDI TIDAK HADIR LUAR NEGARA

3.1 Jawatankuasa mengambil maklum pengundi tidak hadir luar negara yang ditetapkan dalam undang-undang sedia ada adalah kakitangan awam yang berkhidmat di luar negara dan pasangan serta pelajar sepenuh masa di luar negara dan pasangan.

3.2 Jawatankuasa mengesyorkan SPR melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk meluaskan kategori pengundi tidak hadir luar negara kepada semua warganegara Malaysia yang layak.

3.3 Jawatankuasa mengambil maklum bahawa apa-apa syor untuk mengubah peraturan sedia ada berhubung dengan pengundi tidak hadir luar negara akan melibatkan pindaan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan.

No comments: