Friday, December 2, 2011

SYOR 4 PSC: PENGUNDI LUAR KAWASAN

4.1 Jawatankuasa mengambil maklum bahawa pengundi luar kawasan bermaksud pengundi yang berada di luar kawasan bahagian pilihan raya yang baginya diuntukkan dalam daftar pemilih.

4.2 Jawatankuasa mengambil maklum kesukaran pengundi luar kawasan dari Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung atau dari Semenanjung yang berada di Sabah dan Sarawak atas urusan kerja untuk kembali pada hari mengundi ke kawasan bahagian pilihan raya baginya dalam daftar pemilih.

4.3 Jawatankuasa mengesyorkan supaya SPR membolehkan pengundi luar kawasan yang disebut dalam subperenggan 4.2 untuk mengundi tanpa perlu kembali ke kawasan pendaftaran asal masing-masing pada hari mengundi.

No comments: