Saturday, December 3, 2011

SYOR 9 PSC: PENAMBAHBAIKAN PROSES PENCALONAN

9.1 Jawatankuasa mengesyorkan supaya proses bantahan pada hari penamaan calon dimansuhkan.

9.2 Jawatankuasa juga mengesyorkan supaya tempoh penarikan balik pencalonan dibatalkan.

9.3 Jawatankuasa mengambil maklum bahawa apa-apa syor untuk mengubah peraturan sedia ada berhubung dengan bantahan pada hari penamaaan calon dan tempoh penarikan balik pencalonan akan melibatkan pindaan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan.

No comments: