Thursday, March 29, 2012

7 SYARAT MEMOHON SKIM PEMBIAYAAN PERUMAHAN PEKERJA-PEKERJA LADANG

Skim Pembiayaan Perumahan Pekerja Kos Rendah untuk Pekerja-pekerja Estet (SPPKR-PPE) diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia KE-10 untuk menawarkan kualiti kehidupan kepada pekerja ladang.

Skim ini adalah usaha murni kerajaan untuk meningkatkan pemilikan rumah di kalangan pekerja-pekerja estet. Peruntukan sebanyak RM50 juta yang disalurkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) Jabatan Perdana Menteri (JPM) sebagai geran berbentuk dana pusingan kepada Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) sebagai agensi penyelaras.

Terma dan syarat pinjaman Skim ini adalah seperti berikut:

a) Pemohon adalah warganegara Malaysia.
b) Bekerja di ladang sekurang-kurang 10 tahun.
c) Belum memiliki rumah sendiri (rumah kos rendah).
d) Pembiayaan sepenuhnya (100%), purata pinjaman RM25,000 hingga RM60,000.
e) Pembiayaan dua generasi (tempoh bayaran 40 tahun).
f) Rumah boleh dibeli di mana-mana di seluruh Malaysia.
g) Rumah tidak boleh dijual atau dibuat pembiayaan semula.

Harga rumah yang ditawarkan adalah diantara RM25,000.00 hingga RM60,000.00 sebuah. Kementerian menganggarkan seramai 1,174 pekerja ladang layak memohon rumah melalui skim ini. Sehingga Februari 2012, sebanyak 30 permohonan telah diterima oleh BSN dan sebanyak 12 permohonan telah diluluskan.

Bagi memastikan pekerja yang benar-benar layak yang akan diluluskan oleh skim ini, Kementerian ini dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional, National Union of Plantation Workers (NUPW) dan Malaysian Agricultural Producers Association (MAPA) akan mengkaji semula syarat sediada dari semasa ke semasa bagi memastikan lebih ramai pekerja estet menikmati skim ini.

2 comments:

Anonymous said...

Dear YB,
my father was a estate worker from 1970 until 1990. he was retired now. he bought rumah murah at cost rm25000 in sepang, selangor around 1990. it is possible for him to get a new house under this scheme? thanks
from great roots

Anonymous said...

Dear YB,
my father was a estate worker from 1970 until 1990. he was retired now. he bought rumah murah at cost rm25000 in sepang, selangor around 1990. it is possible for him to get a new house under this scheme? thanks
from great roots