Tuesday, March 27, 2012

PADA TAHUN 2011 KERAJAAN KELANTAN MENERIMA RM358,294,627 DARIPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN

Bagi tahun 2011 Negeri Kelantan mendapat RM358,294,627 daripada Kerajaan Barisan Nasional, berikut adalah pecahan;

1. Pemberian mengikut bilangan orang: RM24,578,760
2. Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri: RM100,961,018
3. Pemberian pertambahan hasil: RM36,311,885
4. Pemberian tahunan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): RM21,930,518
5. Bayaran perkhidmatan: RM52,496,438
6. Pemberian di bawah senarai bersama: RM17,490,308
7. Pemberian bantuan bil lampu kepada PBT: RM1,095,647
8. Pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup: RM28,597,000
9. Pemberian kekurangan akaun mengurus: RM74,833,053

Kesemua pemberian di atas disalurkan kepada Kerajaan Negeri melalui Kumpulan Wang Disatukan Negeri yang mana perbelanjaannya tertakluk kepada kelulusan Dewan Undangan Negeri. Manakala pemberian tahunan kepada pihak berkuasa tempatan (PBT) dan pemberian bantuan bil lampu disalurkan terus kepada PBT yang berkenaan.

No comments: