Monday, October 8, 2012

STATISTIK URUSAN PELANTIKAN MENGIKUT KAUM BAGI JAWATAN KONSTABEL SEPANJANG TAHUN 2010
Statistik Urusan Pelantikan mengikut kaum bagi jawatan Konstabel Sepanjang tahun 2010 adalah seperti berikut;

Jumlah Permohonan (Individu): 18,276

Permohonan Melayu: 13,264
Permohonan Cina: 142
Permohonan India: 577
Permohonan Sabah & Sarawak: 3,857
Permohonan lain-lain: 436

Daripada 18,276 permohonan, seramai 17,141 Pemohon telah di panggil untuk di temuduga, daripada jumlah tersebut 14,632 Pemohon hadir. Pecahan kehadiran dan yang tidak hadir mengikut kaum adalah seperti berikut;

Pemohon Melayu: 12,736 pemohon di panggil untuk temuduga & yang hadir 11,779 pemohon.

Pemohon Cina: 131 pemohon di panggil untuk temuduga & yang hadir 119 pemohon.

Pemohon India: 534 pemohon di panggil untuk temuduga & yang hadir 479 pemohon.

Pemohon Sabah & Sarawak: 3,611 pemohon d panggil utk temuduga & yg hadir  2,184 pemohon.

Pemohon Lain-Lain: 129 pemohon d panggil utk temuduga & yg hadir 71 pemohon.

Daripada jumlah 14,632 pemohon yang hadir ke temuduga, seramai 5,070 pemohon di lantik, berikut adalah pecahan mengikut kaum;

Perlantikan Melayu: 4,277 pegawai
Perlantikan Cina: 29 pegawai 
Perlantikan India: 176 pegawai
Perlantikan Sabah & Sarawak: 580 pegawai 
Perlantikan Lain-Lain: 8 pegawai 

Nota: Sumber maklumat daripada Laporan Tahunan Suruhanjaya Pasukan Polis Tahun 2011.

1 comment:

Anonymous said...

YB....efforts shld be done to attract more Indian youths