Monday, October 8, 2012

STATISTIK URUSAN PERLANTIKAN MENGIKUT KAUM BAGI JAWATAN INSPEKTOR SEPANJANG TAHUN 2010Statistik Urusan Pelantikan mengikut kaum bagi jawatan Inspektor Sepanjang tahun 2010 adalah seperti berikut;

Jumlah Permohonan (Individu): 4,943

Permohonan Melayu: 3,744
Permohonan Cina: 218
Permohonan India: 494
Permohonan Sabah & Sarawak: 361
Permohonan lain-lain: 126

Daripada 4,943 permohonan, seramai 2,483 Pemohon telah di panggil untuk di temuduga, daripada jumlah tersebut 2,391 Pemohon hadir. Pecahan kehadiran dan yang tidak hadir mengikut kaum adalah seperti berikut;

Pemohon Melayu: 1,901 pemohon di panggil untuk temuduga & yang hadir 1,829 pemohon.
Pemohon Cina: 103 pemohon di panggil untuk temuduga & yang hadir 96 pemohon.
Pemohon India: 237 pemohon di panggil untuk temuduga & yang hadir 232 pemohon.
Pemohon Sabah & Sarawak: 140 pemohon d panggil utk temuduga & yg hadir 135 pemohon.
Pemohon Lain-Lain: 102 pemohon d panggil utk temuduga & yg hadir 99 penonton.

Daripada jumlah 2,391 pemohon yang hadir ke temuduga, seramai 1,118 pemohon di lantik, berikut adalah pecahan mengikut kaum;

Perlantikan Melayu: 844 pegawai
Perlantikan Cina: 53 pegawai 
Perlantikan India: 113 pegawai
Perlantikan Sabah & Sarawak: 98 pegawai 
Perlantikan Lain-Lain: 10 pegawai 

Nota: Sumber maklumat daripada Laporan Tahunan Suruhanjaya Pasukan Polis Tahun 2011.

No comments: