Monday, July 11, 2011

KAD LAPURAN TAHUN PERTAMA - KEBAJIKAN DAN BINA INSAN
Tindakan / Pencapaian

Menyediakan bantuan kecemasan seperti kemalangan, bantuan perubatan, membeli peralatan perubatan, kematian ahli keluarga, pendidikan dll.

Membuat lawatan ke rumah-rumah yang di landa rebut dan memberi bantuan kewangan.

Membuat lawatan rumah pokok tumbang dan member bantuan kewangan.

Bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Hulu Selangor untuk melancarkan proses permohonan bantuan kebajikan.

Mengadakan program pemeriksaan mata di Pusat Khidmat Ahli Parlimen dan memberikan cermin mata percuma kepada warga emas dan pelajar.

Dalam tempoh satu tahun, saya dengan bantuan JKM dapat meluluskan 3018 permohonan. Berikut adalah pecahan permohonan mengikut kategori :-


Jenis bantuan Jumlah Kes

Bantuan am 565

Bantuan orang tua. 1108

Bantuan kanak-kanak 877

Elaun pekerja cacat 163

Bantuan penjagaan OKU terlantar 130

Bantuan OKU tidak bekerja 167

Bantuan anak pelihara 3

Bantuan geran pelancaran 5


Memberi peluang kepada Amanah Ikhtiar Malaysia untuk mengendalikan kursus di Pusat Khidmat Ahli Parlimen. Seramai 14 orang telah menerima bantuan kewangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menambahkan pendapatan.

Latihan Kemahiran dan Usahawan untuk wanita sehari. Seramai 40 peserta telah mengikut latihan membuat Mee Kuning. Program adalah bertujuan untuk meningkat kemahiran dikalangan wanita agar ia dapat meningkatkan taraf hidup.

Menganjurkan program Pengurusan Emosi, Tekanan dan Konflik untuk belia. Seramai 30 belia telah mengambil bahagian selama sehari. Program adalah bertujuan untuk memberi motivasi kepada belia serta membantu mereka supaya memilih laluan tetap dalam kehidupan mereka.

Menganjurkan Bengkel Literasi Undang-undang untuk Wanita Pribumi dengan kerjasama Persatuan Jaringan Pembangunan Manusia Luar Bandar, Malaysia (DHRRA Malaysia) dari Kampung Orang Asli Tun Razak dan Kampung Orang Asli Serendah. Seramai 28 wanita telah mengambil bahagian selama 3 hari di Rawang. Ceramah Undang-undang yang disampaikan adalah Perlembagaan Persekutuan, Undang-undang Keluarga, Undang-undang Pengguna, Undang-undang Jenayah, Undang-undang Pekerja dan Majikan.

Menganjurkan Bengkel Literasi Undang-undang untuk Wanita Pribumi dengan kerjasama DHRRA Malaysia dari Kampung Orang Asli Hulu Tamu. Seramai 30 wanita telah mengambil bahagian selama 3 hari di Sungkai.

Memberi khidmat nasihat guaman dengan kerjasama DHRRA Malaysia setiap hari Rabu. Sebanyak 52 orang telah menerima khidmat nasihat guaman percuma. Kes-kes adalah seperti masalah pinjaman bank, penceraian ,wasiat,anak angkat, harta , tanah dan kepenggunaan.

Memberi khidmat kaunseling dengan kerjasama DHRRA Malaysia. Sebanyak 96 orang telah menerima khidmat nasihat kaunseling percuma. Isu-isu berkiatan keganasan rumahtangga, pendidikan, masalah cinta, dan masalah kewangan.

Melancarkan Projek mendaftar Anak Malaysia. Porjek ini dilancarkan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah tiada dokumen pengenalan diri di kawasan Hulu Selangor. . Isu ini terdapat di kalangan orang India,Melayu,Cina dan Orang Asli (Perbumi).Sebanyak 312 permohonan telah diterima oleh Pusat Khidmat saya sehingga 25 April 2011 dan 140 kes berjaya didaftar di JPN. Saya member bantuan kewangan untuk pembayaran denda dan bayaran proses permohonan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan segera.

Sasaran

Menyegerakan permohonan bantuan kebajikan yang masih sedang diproses.

Meningkatkan jumlah penerima geran pelancaran JKM kepada yang mempunyai minat dan potensi untuk maju dengan menceburi bidang ekonomi serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Meningkatkan jumlah penerima bantuan kewangan Amanah Ikhtiar.

Bekerjasama dengan TEKUN Nasional untuk memberi bantuan kewangan. Penyerahan cek untuk 14 usahawan India berjumlah RM100,000 dijadualkan pada bulan Mei 2011.

Membuat pendekatan dengan penduduk yang menerima khidmat guaman dan nasihat mengenai status masalah dan mencari jalan penyelesaian.

Berbincang dengan JPN untuk mempercepatkan proses permohonan kewarganegaraan,sijil kelahiran dan kad pengenalan.

Mengadakan program pengurusan kewangan (Dijadualkan pada bulan Jun 2011)

Mewujudkan lebih ramai usahawan muda yang berpotensi tinggi.

Mengadakan program pendaftaran perkahwinan kepada pasangan yang belum mendaftar perkahwinan.

Menganjurkan program pemeriksaan buah pinggang di 48 kawasanseluruhHulu Selangor (dalam perbincagan dengan National Kidney Foundation dan dijangka bermula bulan Oktober 2011)

No comments: