Friday, December 2, 2011

SYOR 5 PSC: PENUKARAN KAWASAN PENDAFTARAN (ALAMAT PUSAT MENGUNDI)

5.1 Jawatankuasa mengambil maklum penentuan kawasan pendaftaran bagi seseorang pemilih adalah berdasarkan alamat terkini yang terdapat di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

5.2 Jawatankuasa juga mengambil maklum terdapat aduan daripada pemilih, antaranya aduan berhubung dengan pertukaran kawasan pendaftaran dibuat tanpa pengetahuan pemilih berkenaan.

5.3 Jawatankuasa mengesyorkan supaya SPR memastikan mana-mana permohonan penukaran kawasan pendaftaran (pusat mengundi) disertakan dengan suatu akuan berkanun (statutory declaration) oleh pemohon.

5.4 Jawatankuasa mengambil maklum bahawa apa-apa syor untuk mengubah peraturan sedia ada berhubung dengan penukaran kawasan pendaftaran akan melibatkan pindaan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan.

No comments: